Palautteet

Suoritin Kotkan Tietonikkareiden kautta tietokoneen ajokorttitutkinnon. Olen aloittanut uuden työn, jossa tarvitsen tietokonetta jonkin verran. Aikaisemmassa työssäni en joutunut käyttämään tietokonetta enkä ole koskaan opiskellut sen käyttöä. Tästä syystä jännitin uuden työn aloittamista ja päätin suorittaa tietokoneen ajokorttitutkinnon. Jännitin osallistumista Kotkan Tietonikkareiden koulutustilaisuuteen, koska tiesin jo etukäteen, että he ovat it-alan rautaisia ammattilaisia. Mietin, nauraisivatko he minulle, jos en osaisi edes laittaa tietokonetta päälle. Opiskelu oli kuitenkin oikein mukavaa ja tarpeeksi hidasta; opetus eteni vaihe vaiheelta ja sitä havainnollistettiin koko ajan. Tarvittaessa palattiin jo opiskeltuihin aiheisiin, jos joku opiskelijoista ei ollut ymmärtänyt käsiteltyä asiaa. Kenellekään ei naurettu ja opetus oli kannustavaa sekä ystävällistä. Tarvittaessa kurssin aikana oli mahdollista saada myös yksilöllistä ohjausta. Erityisen hyödyllistä minulle oli oppia käyttämään Wordia sekä Excel-taulukoita tehokkaalla tavalla, koska tarvitsen juuri niitä uudessa työssäni. Opin kirjoittamaan ja muokkaamaan tekstiä sekä liittämään siihen kuvia haluamiini kohtiin. Opin laatimaan tarkoituksenmukaisia Excel-taulukoita sekä myös lukemaan niitä nopeammin. Huomasin myös, kuinka helppoa on laatia PowerPoint-esitys aiheesta kuin aiheesta ja aionkin käyttää PowerPointia myös työssäni, jos minun tulee esitellä jokin asia työtovereilleni kokouksissa. En olisi ikinä uskonut etukäteen, mutta suoritin tietokoneen ajokorttikokeen hyväksytysti ensi yrityksellä! Voin siis suositella Kotkan Tietonikkareiden tietokoneen ajokorttikotutkintoon tähtäävää koulutusta myös sellaisille, jotka eivät olisi koskaan edes avanneet tietokonetta!

Yrityksemme palkkasi Kotkan Tietonikkarit arvioimaan henkilöstömme tietoteknisiä taitoja sekä laatimaan suunnitelman niiden kehittämiseksi. Tietonikkarit toimivat tehokkaasti ja pitivät hyvin kiinni sovituista aikatauluista. He huomasivat henkilöstön tietoteknisissä taidoissa sellaisia puutteita, joita emme olleet itse huomanneet ja jotka aiheuttivat ajanhukkaa sekä tehottomuutta prosessien hallinnassa. Pienillä korjaavilla toimenpiteillä sekä koulutuksella työprosessit sekä ajankäyttö ovat nyt aikaisempaa tehokkaampia.

Osallistuin Kotkan Tietonikkareiden tietoturva-asioita käsitelleelle kurssille, koska yrityksessämme on esiintynyt kasvavaa tarvetta parantaa tietojärjestelmien tietoturvaa. Kurssi osoittautui mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja vaikka he ovatkin alansa huippuja, osasivat he selittää asiat kansantajuisesti. Erityiskiitos tulee kurssin aikana tarjotusta erinomaisesta ruuasta, joka yllätti maukkaudellaan ja monipuolisuudellaan! Oli mukavaa, kun kurssipäivinä ei tarvinnut ottaa omia eväitä mukaan, koska ruokailu oli järjestetty näin hyvin. Kurssi oli ehdottomasti jokaisen euron arvoinen!

Olen osallistunut vuosien saatossa monille Kotkan Tietonikkareiden kursseille ja ollut aina yhtä tyytyväinen niihin. Olen saanut paljon uutta tietoa uusimmista tietoteknisistä ratkaisuista sekä tuotteista sekä oppinut kiinnittämään huomiota työskentelyni tehokkuuteen. Tietonikkareiden testit paljastivat työskentelytavoissani sellaisia puutteita, joista en itse tiennyt mitään. Tietonikkareiden helppotajuisilla vinkeillä sain nopeasti korjattua näitä toimintatapojani tehokkaammiksi ja työskentelyni on nykyisin aikaisempaa huomattavasti nopeampaa ja tehokkaampaa. Aloitin yrityksen järjestämästä Tietokoneen ajokorttikoulutuksesta, joka oli erittäin hyvä aloituspaketti; on mielestäni erittäin tärkeää osata käyttää perusohjelmistoja, kuten Wordia, Excelia ja PowerPointia, kunnolla ennen kuin edes haaveilee siirtyvänsä vaativampien tietoteknisten aiheiden pariin. Olen edennyt pikkuhiljaa aina vain vaativampiin kursseihin.  Ehkä kaikista mielenkiintoisimpia ovat olleet tietoturvaan liittyvät kurssit, joita olen suorittanut jo useampia. Mielestäni aikana, jona tietoturvamurrot ovat jokapäiväisiä, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että omat tietoturvaratkaisut ovat ajantasalla sekä riittävän laaja-alaisia!

Osallistuin Kotkan tietonikkareiden järjestämälle ISO 20000 –kurssille viime tammikuussa. Kurssilla käsiteltiin tietotekniikkapalveluiden johtamista ja hallintaa sekä pohdittiin, miten laadukkaiden ja kustannustehokkaiden it-palveluiden tuottamista voidaan edistää tehokkaiden ja yhtenäisten prosessien avulla. Kurssin aikana puhuimme paljon myös siitä, kuinka tärkeää on, että suunnitellut palvelut täyttävät sekä yrityksen että asiakkaiden tarpeet. Tutustuimme myös ISO/IEC 20000 –standardiin; sen sisältöön, standardiin liittyviin prosesseihin sekä prosessien aikaansaamiin hyötyihin. Koen, että opin kurssilla paljon uusia asioita ISO/IEC 20000 –terminologiaan liittyen! Kurssin jälkeen osallistuin EXIN:in ISO/IEC 20 000 Foundation –sertifiointitestiin ja suoritin sen hyväksytysti.